Bieszczadzki Park

0
531
Rate this post

Bieszczadzki Park Narodowy

Wiele jest w Polsce parków narodowych i rezerwatów. Wiele też miejsc, do których co roku przybywają dziesiątki i setki turystów. Niewiele jest jednak miejsc, które potrafią pogodzić ruch turystyczny ze skuteczną ochroną przyrody. A już tylko jedno jest takie miejsce, gdzie można zobaczyć tyle niespotykanych na co dzień zwierząt naraz. To miejsce to Bieszczadzki Park Narodowy.
Ten powstały w 1973 roku Park, który jest trzecim co do wielkości w Polsce, obejmuje swoim zasięgiem znaczną część Bieszczadów. Zdecydowaną większość powierzchni Parku zajmują lasy liściaste oraz mieszane. Występuje tu prawie 60 gatunków ssaków. Na wyróżnienie zasługują te, które powodują, że Bieszczadzki Park Narodowy pojawia się w mediach bardzo często. Trzeba tu oczywiście wymienić przede wszystkim rysie, wilki i niedźwiedzie brunatne. Lecz spotkać tu można także dziki, sarny, żbiki, jelenie, kilka gatunków drapieżnych ptaków, a nawet żubry. Chronione są tutaj także liczne gatunki roślin m. in. mchów i porostów. Występuje tu także prawie 1000 gatunków grzybów, a wiele z nich występuje jedynie na terenie Bieszczad – to tak zwane gatunki endemiczne. Sam Park, jako miejsce istotne, ze względu na występującą tu przyrodę, został także wyróżniony przez UNESCO.