„Każdy Japończyk zapytany  „Czym jest Wabi Sabi” nie potrafi zwerbalizować i logicznie wytłumaczyć znaczenia tego zagadnienia, twierdząc, że Wabi Sabi poznaje się jedynie drogą doświadczeń i odczuwania”. Z książki „Mistyczne Sekrety Wabi Sabi”

Czym jest Wabi Sabi?

Wabi Sabi to pewnego rodzaju filozofia oraz jeden z ideałów estetyki, który został stworzony w Japonii na podstawie filozofii Zen.

Wabi Sabi w przeciwieństwie do zachodnich filozofii porzuca wszelkie logiczne wywody i analizy, a kieruje się ku doświadczaniu i odczuwaniu rzeczywistości danej chwili. Można by uznać, że Wabi Sabi jest uczuciem odczuwanym w danym momencie w stosunku do danego obiektu oraz relacji z nim tak jak np. świata przyrody lub obiektów materialnych stworzonych przez człowieka, które odzwierciedlają ten świat.

Wabi Sabi nie posiada jasnych definicji na temat czym jest, a czym nie jest. Jednak ten kto naprawdę zgłębił sekrety tej filozofii doskonale wie gdzie leży niewidzialna linia odgraniczająca prawdziwe Wabi Sabi od fikcyjnych wersji stworzonych na Zachodzie. Jest to filozofia którą doświadcza się poprzez odczuwanie danej chwili, bez poddawania czegokolwiek logicznej analizie i wywodom. Jest ona przeciwieństwem chaotycznego i stresującego życia i stanowi niejako oazę w której cywilizowany człowiek odnajduje radość, sens istnienia, harmonię i spokój wewnętrzny.

Wabi Sabi się po prostu przeżywa, akceptując bieg wydarzeń i doświadczając nieustannie płynące życie. Ten kto potrafi odczuwać tajemniczą esencję Wabi Sabi żyje pełnią życia odczuwając całym sobą jego najpiękniejsze aspekty.

Tajemniczy charakter Wabi Sabi

Należałoby się skoncentrować na pytaniu „jak poczuć Wabi Sabi”, a nie „czym jest Wabi Sabi” ponieważ filozofię tą doświadcza się za pomocą uczuć, a nie logicznego rozumowania. Odpowiedź na pytanie „czym jest Wabi Sabi” nigdy nie będzie jednoznaczna, ze względu na jej kompleksowy wymiar i bardzo nietypowy charakter. Należy sobie uświadomić i zaakceptować fakt, że Wabi Sabi mimo, że opiera się na prostych zasadach zawsze pozostanie nieodkrytą do końca tajemnicą, nieuchwytną, trudną do określenia za pomocą logicznego myślenia filozofią. Rozbudzanie w sobie wrażliwości i odczuwania Wabi Sabi powinno być pierwszym krokiem prowadzącym w mistyczny, nie kończący się świat tej filozofii.

Wyciąg z książki Z książki „Mistyczne Sekrety Wabi Sabi”

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz jak poznać Wabi Sabi.