Zmiany nazw wsi w Bieszczadach w 1977 r.

0
533
Rate this post

Zmiany nazw wsi w Bieszczadach w 1977 r.

1 października 1977 roku weszło w życie zarządzenie ówczesną panią Minister Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Marię Milczarek, o zmianie nazw niektórych miejscowości w województwach: krośnieńskim, nowosądeckim, przemyskim, rzeszowskim i tarnobrzeskim. Zmianami zostały objęte nazwy o brzmieniu ukraińskim i łemkowskim. Miało to na celu usuwanie śladów po mieszkającej tu dawniej ludności łemkowskiej, wypędzonej po wojnie w czasie akcji „Wisła” na tzw. Ziemie Odzyskane. Nazwy łemkowskie zmieniano na proste, ludowe polskie słowa. Akcja objęła oczywiście dużo wsi w Bieszczadach, bardzo mocno łemkowskich przed II wojną światową. W ten sposób przemianowane min. Wołosate na Roztokę, Muczne na Kazimierzowo, Berezkę na Brzózkę, Horodek na Gródek, Hulskie na Stanisławów, Paniszczów na Ustroń czy Skorodne na Ostrą. Po wejściu w życie zarządzenie zostało mocno oprotestowane, min. przez Związek Literatów Polskich, Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze czy lokalne Koła Gospodyń Wiejskich. Ostatecznie, pod wpływem protestów, 1 kwietnia 1981 r. na mocy nowego zarządzenia ministra przywrócono dawne nazwy 119 ze 120 wiosek objętych zmianami (jedynym wyjątkiem była wioska Spokojna w gminie Nisko).