Baligród – miejsce śmierci gen. Świerczewskiego

0
520
Rate this post

Baligród – miejsce śmierci gen. Świerczewskiego

Bieszczadzka wieś Baligród była w okresie Polski Rzeczpospolitej Ludowej jednym z najpopularniejszych celów wycieczek szkolnych oraz miejscem wielu akademii i uroczystości państwowych. Działo się tak ze względu na znajdujące się tu miejsce śmierci komunistycznego wojskowego, gen. Karola Świerczewskiego ps. „Walter”, lansowanego przez ówczesne władze na bohatera narodowego. Świerczewski urodził się w Warszawie w 1897 r. i już w czasie rewolucji październikowej walczył po stronie bolszewików. Lata 20′ XX w. przeżył jako oficer Armii Czerwonej, walcząc min. z Polakami w wojnie 1920 r. (na ten front został przeniesiony na własną prośbę). Około 1936 r. wstąpił do Międzynarodówki Komunistycznej, walczył również w wojnie domowej w Hiszpanii. W czasie II wojny światowej walczył w Armii Czerwonej, następnie organizował Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, mające na celu przejęcie władzy w Polsce po wojnie przez komunistów. Po wojnie zaangażował się w budowę struktur władzy komunistycznej. W czasie rutynowej inspekcji wojsk w Bieszczadach wpadł w zasadzkę oddziału UPA w rejonie wsi Jabłonki i Baligród. Wywiązała się potyczka, w czasie której zginął. Jego śmierć stała się dla władz pretekstem do rozpoczęcia akcji „Wisła” – dlatego wg jednej z hipotez za jego śmiercią stała PPR.