Bieszczady a dzikie zwierzęta.

Bieszczady to rejon, który jest ostoją wilka, miejscem, którym można spotkać niedźwiedzia, żmije i wiele innych niebezpiecznych dla człowieka zwierząt, które na pewno mogą być dość dużym zagrożeniem. Ci, którzy po raz pierwszy jadą w Bieszczady, czasami po prostu obawiają się takich spotkań, nie wiedzą, jakie jest ryzyko, nie wiedzą, jak takich zwierząt unikać. Czy jest się czego bać? I tak i nie.

Dzikie zwierzęta najczęściej omijają człowieka, uciekają od niego. Ewentualne ataki mogą być spowodowane przypadkiem. Wejściem na drogę, którą podąża niedźwiedź, przypadkowym nadepnięciem w miejsce, w którym jest żmija, czy przypadkowym spotkaniem watahy wilków, jednak szansa na takie spotkania jest nikła. Wędrując po Bieszczadach nie warto schodzić z wyznaczonych szlaków, nie należy chodzić samemu. Jeśli będziemy zachowywać się sensownie i nie będziemy prowokować takich spotkań, nic złego nie powinno się po prostu wydarzyć. Jeśli zauważymy z dala dzikie zwierzę warto spokojnie odjeść, zmienić drogę, nigdy nie uciekać, dla dzikich zwierząt to, bowiem często sygnał do ataku.

Ataki na ludzi w Bieszczadach zdarzają się rzadko, jednak trzeba sobie zdawać sprawę z takiego ryzyka. To ważne i nie można o tym zapominać.