Krótko o historii Bieszczad.

0
447
Rate this post

Krótko o historii Bieszczad.

Rejon Bieszczad był kiedyś żywo rozwijającym się centrum rolnictwa i przemysłu. Przez wieki, miasta i wsie usytuowane na zboczach i równinach stanowiły dom dla Polaków, Ukraińców i Żydów. Synagogi stały obok kościołów rzymsko i grekokatolickich, a ludzie żyli tam we względnym spokoju i dobrobycie do czasu wojny. Nadejście Rosjan, a później oddziałów niemieckich spowodowała przesiedlania oraz śmierć wielu mieszkańców regionu. Jednakże, podczas gdy rok 1945 przyniósł wreszcie upragniony pokój i oznaczał czas pojednania dla większości krajów Europy, wywołany rzeczywistością wojenną horror w Bieszczadach dopiero osiągał swój szczyt. Przez dwa lata, już po zakończeniu drugiej wojny światowej, nowa fala okrucieństwa zalała region. Została wywołana przez ukraińskich buntowników i polską armię, które walczyły o prawo do kontroli w rejonie Bieszczad. W końcu, w 1947 roku, rząd polski zadecydował o konieczności usunięcia ukraińskich nacjonalistów oraz pozbawieniu ich wsparcia poprzez wyludniania dużych połaci regionu. W rezultacie podjętych działań tysiące ludzi, których przodkowie żyli w tym regionie od pokoleń, zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów. Podczas gdy dzikie tereny są w każdym innym zakątku świata zaludniane w ostatnim stuleciu, Bieszczady zostały pozbawione swoich mieszkańców celowo i świadomie.