Wydarzenia kulturalne w Bieszczadach
Mieszkańcy Bieszczad, tak jak innych rejonów Polski dbają o rozwój kultury. Kładą oni szczególnie duży nacisk zwłaszcza jeśli chodzi o kultywowanie lokalnych tradycji, co jednak nie znaczy, że zamykają się w kręgu własnych zwyczajów. Jako ludzie, którzy pragną iść z duchem czasu, szanują i poszerzają wiedzę z zakresu dziedzictwa kulturowego całego kraju, a także spoza jego granic. Stąd też, zwłaszcza w okresie letnim, kiedy pogoda sprzyja organizowaniu imprez na świeżym powietrzu, można w Bieszczadach doświadczyć wspaniałych koncertów, czy innych imprez kulturalnych. Niezwykłą popularnością cieszą się jednak coroczne szanty, czyli pikniki połączone z żeglugą, którym towarzyszy wyjątkowa oprawa muzyczna. Wielu miłośników szantów czeka na nie z niecierpliwością cały rok. Podobną do szant popularnością cieszą się Dni Żubra, czyli impreza kulturalno-edukacyjna. Jest do okazja do spotkania nie tylko dla ludzi, którzy na codzień pracują w lesie, drwali, czy leśniczych ale również miłośników, dla których las i wszystko, co z nim związane jest swego rodzaju pasją. Jest również doskonała okazja do poszerzenia wiedzy o leśnictwie i całej przyrodzie. Z pewnością nie można również nie wspomnieć o corocznych dożynkach, które są tradycją nie tylko Bieszczad, a zapewne zna je każdy z nas.