Mieszkańcy Bieszczad

0
617
Rate this post

Dawni mieszkańcy Bieszczad cd.

Do czasów drugiej wojny światowej oba wyzwania (cerkiewne i rzymskokatolickie) były praktykowane, a populacja Łemków i Bojków była szacowana na 200. 000 do 300. 000. Polacy stanowili w tym obszarze mniejszość. Sytuacja uległa dramatycznej zmianie po zakończeniu drugiej wojny światowej, kiedy to granice Polski i Związku Radzieckiego zostały wytyczone na nowo. Nie każdy był zadowolony z nowego status quo, a niektórzy z jego przeciwników nie chcieli patrzeć na to wszystko z założonymi rękami. Taką formacją zbroją była Ukraińska Powstańcza Armia (UPA), która działała na terenie Bieszczad. Wojna domowa trwała jeszcze przez dwa lata po tym jak Niemcy się poddały. W celu powstrzymania rebelii, powojenny rząd Polski zdecydował o wysiedleniu mieszkańców wszystkich wsi w regionie. Podczas Akcji Wisła z 1947 roku większość populacji została deportowana albo do ZSRR albo na terytoria odzyskane od Niemiec. Jak na ironię, głównymi ofiarami przedsięwzięcia byli Bojkowie i Łemkowie, którzy poza tym, że akurat znajdowali się w tym miejscu, nie mieli nic wspólnego z konfliktem. Wsie zostały porzucone i zniszczone, a ci, którzy przeżyli zostali przesiedleni wraz z mieszkańcami innych regionów. W całym obszarze pozostało ok 20 tys. Łemków i niewielu Bojków.