Bojkowie i Łemkowie

0
536
Rate this post

Bojkowie i Łemkowie

Każdy z nas słyszał o grupach etnicznych, charakterystycznych dla Bieszczadów. Mowa oczywiście o Łemkach i Bojkach. Bojkowie byli góralami ruskimi. Zamieszkiwali wschodnie i zachodnie Bieszczady. Łemkowie również byli góralami ruskimi, mieszkali jednak w Beskidzie Niskim. Obie te grupy miały stosunkową podobną kulturę, zwyczaje, toteż dość trudno było ich od siebie rozróżnić. W ramach wysiedleń, które nastąpiły po wojnie, łemkowie i Bojkowie byli zmuszeni opuścić swoje ojczyzny. Nieliczni Łemkowie pozostali, Bojkowie jednak wynieśli się bez reszty. Do dzisiaj kilka łemkowskich rodzin zamieszkuje okoliczne wsie. Tym, co charakteryzowało obie grupy etniczne było posługiwanie się gwarą góralską i stosowanie cyrylicy jako języka pisanego. Wspólna była też religia, bowiem obie te grupy były grekokatolikami, czasem zdarzali się wyznawcy religii prawosławnej. Skąd właściwie wzięły się nazwy tych grup etnicznych? Istnieje kilka teorii na ten temat, nie wiadomo do końca, skąd pochodzą te nazwy. Wiadomo jednak, że Bojkowie byli ludem biednym, prosty, wręcz prymitywnym. Przejawiało się to w ich stylu życia, ubierania się, mieszkania. Łemkowie natomiast byli ich odwrotnością. Mimo, że biedni, byli zdecydowanie bardziej otwarci i ucywilizowani.