Edit powiedziała Mary o zaginięciu Matthew?uważała, że ojciec nie miał racji ukrywając to przed nią i matką?
Po doniesieniu przez swoją pokojową, lady Cora zeszła do kuchni w dniu, kiedy według O?Brien pani Patmore handluje jedzeniem ?to, co zobaczyła przeszło jej najśmielsze oczekiwania?pani Patmore powiedziała, że nie będzie się wstydzić tego, że karmi tych ludzi?to też są żołnierze?ranni żołnierze, a oni korzystają z jedzenia, za które płaci armia?lady Cora ku zdumieniu donosicielki powiedziała, że od tej chwili chce, aby korzystali z produktów, za które płaci dom?nie chce, aby armia zarzuciła im niegospodarność?a potem zdjęła płaszcz i zaczęła pomagać porcjować jedzenie i to samo kazała robić swojej pokojowej?
Sir Robert powiedział w końcu żonie o zaginięciu Matthew? zmartwiła się bardzo, ale nie straciła nadziei?nie dopóki nie dostaną wiadomości, że znaleziono ciała ?
Pani Hughes poprosiła doktora jako przełożonego, Thomasa, aby trochę go przystopował, bo zrobił się bardzo władczy zwłaszcza w stosunku do Daisy? doktor wziął sierżanta Barowa na rozmowę i rozkazał mu przestać wyżywać się na innych ludziach?