Wabi Sabi to nie teoria, którą możesz poznać za pomocą książki.

0
517
Rate this post

Wabi Sabi to nie trend ani moda.

Na Zachodzie tworzone są błędne i fałszywe koncepcje. Powstają „nowe twory” pod płaszczykiem Wabi Sabi wykreowane przez ludzi nie znających prawdziwej esencji i znaczenia tej filozofii. Doszło do tego, że nazwę Wabi Sabi używa się niemal do wszystkiego począwszy od dżinsowych spodni i kurtek po bransoletki i zasłony na okna. Mówi się o przedmiotach Wabi Sabi, sposobie myślenia „według Wabi Sabi”, postępowania, układania mebli i stylu Wabi Sabi – niestety to wszystko Nie Jest Wabi Sabi i nie odpowiada prawdziwości tej filozofii.

Elementy Wabi Sabi wywarły wpływ na bardzo wiele dziedzin życia lecz nie stanowią Wabi Sabi. Wabi Sabi jest bardzo obszernym i kompleksowym zagadnieniem składającym się z ogromu czynników. Wyrwanie z całego kontekstu jedynie paru elementów tak jak np. opisów fizycznych danego przedmiotu, prowadzi do porażki i mylnego rozumienia.

Wabi Sabi nie jest teorią, którą poznaje się za pomocą książki.

Jest to filozofia przekazywana bez słów, gdyż żadne słowa nie potrafią określić głębi i znaczenia tej filozofii. Nie należy się łudzić tym, że jakakolwiek książka, szczególnie pisarza który nie jest zżyty z tajnikami kultury i sztuki japońskiej jest w stanie przekazać prawdę.

Posługując się niejako kluczowymi słowami które rzekomo opisują Wabi Sabi  prowadzi do błędnego zrozumienia tematu.

Jest to przekaz wielowiekowych tradycji, które transformowały i uformowały niesłychanie „artystyczną i subtelną duszę” odczuwania Wabi Sabi. Tego typu interakcja całej gamy czynników stała się podłożem wyjątkowej filozofii oraz jej form estetycznych.

Świat Zachodu boryka się ze zrozumieniem esencji tej filozofii ponieważ nie zna dogłębnych jej tajników, sposobu odbioru oraz systemu wartości skomplikowanej kultury japońskiej. Filozofia ta jest zupełną odwrotnością systemu wartości, wierzeń, stylu życia i wrażliwości estetycznej Zachodu. Różni się ona także od innych kultur azjatyckich, tak więc przyrównywanie Wabi Sabi do estetyki i kultury chińskiej lub innych krajów azjatyckich jest błędem.

Prawdziwa esencja Wabi Sabi czy fikcyjna wersja Zachodu?

Wabi Sabi powinno się poznawać za pomocą odpowiednich przykładów. Osoba nie mająca  doświadczenia w tej dziedzinie nie będzie umiała określić czy jest na właściwej drodze poznawania czy nie. Problemem Zachodu jest brak przykładów na których można się wzorować oraz brak kompetentnych ludzi, którzy umieliby przekazać esencję tej filozofii.

Chcąc poznać prawdziwą esencję Wabi Sabi należy znaleźć osobę, która potrafi odczuwać duszą, która rozumie i zna tajniki prawdziwej filozofii oraz wskaże na właściwe przykłady i błędy. Wabi Sabi jest przekazywana poprzez niektóre aspekty związane z japońską tradycyjną sztuką, architekturą, historią odnoszącą się do m.in. czasu samurajów i kulturę bushido i inne japońskie filozofie, które odgrywały centralną rolę w uformowaniu Wabi Sabi.