Idea szkolnictwa powstała wiele stuleci temu, jako odpowiedź na potrzebę zorganizowanego przekazywania i porządkowania wiedzy przyszłym pokoleniom. Szkoła ma za zadanie nie tylko przekazywanie wiedzy ogólnej czy technicznej, ale również jest instytucją, która ma wpajać podstawowe zasady etyczne, moralne czy współżycia w środowisku społecznym. Ważnym elementem szkolnictwa jest system oceniania postępów w nauce. Niezależnie od tego, czy jest to ocenianie analityczne, czy holistyczne, ma na celu zmotywowanie uczniów do zdobywania nowej wiedzy oraz pomóc nauczycielowi w ocenieniu postępów jakie poczynił uczeń w trakcie nauki. Jednakże szkoła to nie tylko miejsce wpajania wiedzy, ale również miejsce do zabawy. W zgodzie z powiedzeniem: „nauka przez zabawę”, pedagodzy i nauczyciele często w ramach nagrody za dobre wyniki w nauce organizują swoim uczniom wycieczki szkolne. Wycieczki do muzeów, miast historycznych, czy miejsc ciekawych pod względem przyrodniczym, czy geograficznym mogą pełnić funkcję nie tylko nagrody, czy odpoczynku od nauki, ale również lekcji, gdzie nauka odbywa się za pośrednictwem indywidualnego doświadczenia.